Østerbro 11

Matriklens historie

Matrikel nr. :

15c, Maglebrænde, ændringsdato 21/8 2002.

Ejendom (nr. 23171) :

Mere

Grundareal :

3.004 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 15c Stuehus Opført 1877
-3/4 1859 Hans Jørgen Jensen Bebygget 165 m2
-3/4 1874 Kirsten Rasmussen f. Pedersdatter Ydervægge Mursten
1877 Opført Tag Fibercement
-?- Christen Larsen
-?- Ole Larsen Lade Opført 1902
1892 Niels Jørgen Petersen Bebygget 94 m2
16/10 1906 Hans Peder Pedersen Ydervægge Træ
23/3 1957 Jens Vilhelm Petersen Tag Metalplader
3/7 1958 Karl Henning Petersen
9/1 1974 Henning Petersen Portrum Opført ?
1975 Om- eller tilbygning Bebygget 48 m2
21/12 2001 ? Ydervægge Mursten
15/8 2007 Karen Marie og Martin Sværke Tag Fibercement
18/4 2013 Jørgen Erik Andersen og Inge Annette Nielsen
Materialerum Opført 1902
Bebygget 54 m2
Ydervægge Mursten
Tag Metalplader
-
Garage Opført 1927
Bebygget 18 m2
Ydervægge Mursten
Tag Metalplader

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 11.10.1906
2. Lyst 01.03.1929
3. Lyst 12.01.1940
4. Lyst 16.02.1954
5. Lyst 25.11.1960
6. Lyst 09.01.1975
7. Lyst 13.11.1904
8. Lyst 28.06.1923
9. Lyst 12.01.1940
10. Lyst 30.06.1948
11. Lyst 16.02.1954
12. Lyst 25.11.1960
13. Lyst 12.05.1977
14. Lyst 26.07.1978
15. Lyst 03.03.1980
16. Lyst 18.02.1987
17. Lyst 07.06.1990
18. Lyst 26.04.1955
19. Lyst 24.04.1968
20. Lyst 24.05.1950
21. Lyst 27.09.1991
22. Lyst 13.07.1998

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.