Nykøbingvej 98

Matriklens historie

Matrikel nr. :

17b, Maglebrænde, ændringsdato 25/10 1991.

Matrikel nr. 17 blev mellem 1888 og 1902 delt op i Matriklerne Nykøbingvej 92, Nykøbingvej 94, og Nykøbingvej 96.

Matriklen blev den 24/9 1890 reduceret fra 734 m2 til 616 m2 og den 30/5 1979 blev den forhøjet igen til 751 m2, samtidig med at den den 25/10 1991 blev lagt sammen med Matrikel nr. 26c (eksisterer ikke mere) på 879 m2, som så tilsammen blev på de nuværende 1.630 m2.

Ejendom (nr. 23177) :

Mere

Grundareal :

1.630 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 17b Parcelhus Opført 1925
-?- Jens Rasmussen Bebygget 338 m2
1679 Laurs Hansen Ydervægge Mursten
14/3 1688 Peder Laursen Mose Tag Tegl
5/5 1694 Hans Rasmussen
29/10 1711 Jep Olsen
6/3 1714 Anders Jensen
-?- ?
19/3 1725 Laurs Hansen
12/7 1727 Peder Hansen
-?- Formanden
1866 Hans Kristensen
-1870 Rasmus Peter Henriksen Stæhr
Matrikel opdelt
matr. nr. 17c
Nykøbingvej 96
matr. nr. 17d
Nykøbingvej 92
matr. nr. 17e
Nykøbingvej 94
26/1 1904 Maglebrænde Brugsforening
8/2 1916 Maglebrænde Brugsforening
-1916- Lars Peter Steffensen
-1925- Hus nedrevet
1925 Opført
1957 Børge Larsen
1960 Om- eller tilbygning
13/12 1985 Maibritt Juhl
16/6 1989 Mette Barby
8/6 1995 Karla Holm
22/10 1998 Danpo-Line Registreret Revisioner
12/3 2002 Henrik Paasch
20/10 2007 Nanna Juul Kraft og Bruno Pagliuca
5/9 2012 Totalkredit A/S
13/3 2014 Nick Ahmady

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 02.02.1857
2. Lyst 28.12.1932
3. Lyst 27.01.1891
4. Lyst 12.12.1979

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.