Matrikel nr. 16d

Matriklens historie

Matrikel nr. :

16d, Maglebrænde.

Matriklen blev mellem 1906 og 1911 sammenlagt med Nykøbingvej 112.

Grundareal :

? m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere
Gaard gl. nr. 5
matr. nr. 16b
-?- Hans Rasmussen Boesen
1698 Hermand Rasmussen Kiøll
1/3 1699 Rasmus Olsen
4/4 1707 Laurids Jensen
-?- ?
-?- Hans Rasmussen
1729 Rasmus Christensen
-?- ?
-?- Hans Trane
22/1 1753 Peder Hansen
12/2 1761 Niels Rasmussen
14/4 1763 Morten Pedersen
-?- Peder Jensen Kiøl
-?- Morten Rasmussen Kiøl
-?- Rasmus Larsen
-?- Rasmus Pedersen
-?- Niels Knudsen
-?- Anders Pedersen
-?- Rasmus Pedersens Enke
29/6 1858 Matrikel delt
27/8 1863 Peder Rasmussen
10/9 1867 Matrikler samlet
matr. nr. 16d
7/1 1868 Peder Jørgensen Sværke
1875 Gård nedrevet
1875 Opført
5/3 1878 Maren Kirstine Pedersen
13/1 1880 Lars Olsen
18/1 1897 Auktion
10/4 1899 Jens Pedersen
4/6 1905 Bodil Pedersen
8/6 1918 Hans Peter Rasmussen
15/2 1919 Karl Kristian Hansen
26/8 1922 Carl Gustav Petersen
20/9 1922 Johannes Torvald Pedersen
25/7 1925 Karl Julius Rasmussen
1/9 1928 Karl Reinholt Arthur Hansen
9/9 1932 Henrik Martin PedersenRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 62
1. Eiendommen 1
Folio 200
1. Eiendommen 1
Folio 267
1. Eiendommen 1

Folio 62
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
3. Adkomster 3
4. Adkomster 4
5. Adkomster 5
6. Adkomster 6
7. Adkomster 7
8. Adkomster 8
9. Adkomster 9
Folio 200
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
3. Adkomster 3
4. Adkomster 4
5. Adkomster 5
6. Adkomster 6
7. Adkomster 7
8. Adkomster 8
9. Adkomster 9
Folio 267
1. Adkomster 1

Folio 62
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2a
3. Hæftelser 2b
4. Hæftelser 3
5. Hæftelser 4
6. Hæftelser 5
7. Hæftelser 6
8. Hæftelser 6
9. Hæftelser 7
10. Hæftelser 8
11. Hæftelser 9
12. Hæftelser 10
13. Hæftelser 6
14. Hæftelser 7
15. Hæftelser 8
16. Hæftelser 8
Folio 200
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 3
3. Hæftelser 4
4. Hæftelser 5
5. Hæftelser 6
6. Hæftelser 5
7. Hæftelser 6
8. Hæftelser 7
9. Hæftelser 8
10. Hæftelser 9
11. Hæftelser 10
12. Hæftelser 11
13. Hæftelser 12
14. Hæftelser 13
15. Hæftelser 14
16. Hæftelser 15
17. Hæftelser 16
18. Hæftelser 17
19. Hæftelser 18
Folio 267
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2