Stærsmindevej 3 (Stærsminde)

Matriklens historie

Matrikel nr. :

8a, Maglebrænde, ændringsdato 17/5 2006.

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 8a på 366.168 m2, heraf vej 592 m2, 8l på 154.400 m2, 8m på 15.552 m2, 9k på 16.190 m2, 9r på 58.800 m2 og 9t på 40.756 m2, heraf vej 927 m2.

Ejendom (nr. 23129) :

Mere

Grundareal :

651.866 m2, heraf vej 1.519 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Ved de næste ord kan du se billeder fra 2008


Silo Gylletank Stald Vindmølle

Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 8a Stuehus Opført 1898
? Rasmus Peter Henriksen Stæhr Bebygget 180 m2
1889 Jens Peter Jensen Ydervægge Mursten
1898 Nyopført Tag Fibercement
6/8 1934- ?
-1940- Klaus Adolf Jensen Kostald Opført 1898
18/4 1961 Kirsten Margrethe Jensen f. Olesen Bebygget 420 m2
31/10 1970 Hans Peder Villy Jensen Ydervægge Mursten
10/2 2009 2 ejere Tag Fibercement
14/1 2010 2 ejere
matr. nr. 9k Lade Opført 1898
31/10 1970 Hans Peder Villy Jensen Bebygget 215 m2
matr. nr. 12a Ydervægge Mursten
13/3 1992 Hans Peder Villy Jensen Tag Fibercement
matr. nr. 12f
31/10 1970 Hans Peder Villy Jensen Magasin Opført 1898
matr. nr. 12l Bebygget 144 m2
27/9 1985 Hans Peder Villy Jensen Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Svinestald Opført 1910
Bebygget 135 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført 1971
Bebygget 280 m2
Ydervægge Fibercement
Tag Fibercement
-
Svinestald Opført 2008
Bebygget 2.669 m2
Ydervægge Betonelementer
Tag Fibercement

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 22.03.1950
2. Lyst 08.02.1951
3. Lyst 23.02.1951
4. Lyst 10.01.1955
5. Lyst 11.10.1958
6. Lyst 19.09.1964
7. Lyst 15.02.1968
8. Lyst 24.04.1968
9. Lyst 26.07.1978
10. Lyst 12.12.1979
11. Lyst 16.09.1980
12. Lyst 26.01.1988
13. Lyst 10.02.1988
14. Lyst 04.05.1988
15. Lyst 07.06.1990
16. Lyst 29.12.1992
17. Lyst 06.01.1989
18. Lyst 01.08.1996
19. Lyst 17.11.1997
20. Lyst 26.06.1998
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.