Byvej 4

Matriklens historie

Matrikel nr. :

34b, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Matriklen var den 12/3 1879 på 851 m2.

Huset blev revet ned i uge 44 i 2014, da grunden blev købt af de nuværende ejere af Nykøbingvej 120

Ejendom :

Mere

Grundareal :

851 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.




Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 34 Parcelhus Opført 1700
1700 Opført Bebygget 78 m2
- ? - Niels Larsen Lollike Ydervægge Mursten
- ? - Jens Larsen Lollike Tag Fibercement
før 1871 Christian Pedersen
- 1882 - Jens Hansen Udhus Opført 1700
matr. nr. 34b Bebygget 10 m2
1897 Lars Jørgensen Ydervægge Træ
-1921- Hans Peder Laurits Hansen Tag Fibercement
11/3 1930 Anders Peter Jacobsen
3/6 1948 Hansine Margrethe Hansen f. Kristensen Garage Opført ?
28/7 1956 Svend Aage Hansen Bebygget 23 m2
28/7 1956 Hans Anker Hansen Ydervægge Fibercement
3/4 1959 Svend Aage Olsen Tag Fibercement
1964 Om- eller tilbygning
2009 Erna Hansine Olsen f. Petersen Garage Opført ?
10/7 2014 Jesper og Mie Lundberg Nørgaard Andersen Bebygget 10 m2
8/11 2014 Nedrevet Ydervægge ?
Tag ?

Tingbog

Hvis du holder musen over årstallet kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 28.12.1932

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.

Et rum i huset var indrettet til præstestue, hvor Præsten kunne skifte til præstekjole når han skulle til tjeneste i Kirken.