Algestrup Lyng 3

Matriklens historie

Matrikel nr. :

2b, Algestrup, Maglebrænde, ændringsdato 12/6 1929

Matrikel nr. 2b er blevet sammenlagt med Matrikelnumrene : 1a, 3b, 4a, 8

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 2b på 14.661 m2 og Matrikel nr. 8 på 17.467 m2, derved fremkommer det samlede grundareal.

Ejendom :

Mere

Grundareal :

32.128 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 2b
30/5 1857 Birthe Hansdatter Stuehus Opført ?
18/1 1887 Peder Johnsen Bebygget 225 m2
14/4 1896 Hans Peder Pedersen Johnsen Ydervægge Mursten
13/7 1905 Hans Peter Hansen Madsen Tag Fibercement
17/12 1913 Gustaf Ferdinand Johansson
16/12 1929 Dorthea Johansson Lade Opført 1968
12/1 1934 Erhard Magnus Johansen Bebygget 150 m2
8/5 1939 Aage Mortensen Ydervægge Træ
2/9 1941 Hans Peder Frederik Jørgensen Tag Fibercement
11/3 1947 Knud Nielsen
27/10 1948 Poul Jensen
16/4 1955 Jørgen Arne Larsen
27/2 1956 Holger Larsen
30/9 1959 Ejnar Hartvig Rasmussen
24/6 1960 Torben Eriksen
11/8 1972 Hans og Birthe Hassager Meier
22/6 2001 Birthe Hassager Meier
22/6 2001 Dines Kappel
matr. nr. 8
13/7 1905 Hans Peter Hansen Madsen
17/12 1913 Gustaf Ferdinand Johansson
16/12 1929 Dorthea Johansson
12/1 1934 Erhard Magnus Johansen
8/5 1939 Aage Mortensen
2/9 1941 Hans Peder Frederik Jørgensen
11/3 1947 Knud Nielsen
27/10 1948 Poul Jensen
16/4 1955 Jørgen Arne Larsen
27/2 1956 Holger Larsen
30/9 1959 Ejnar Hartvig Rasmussen
1961 Nyt Stuehus
-1/4 1968 Morten Andersen
1968 Til- eller ombygning
11/8 1972 Hans og Birthe Hassager Meier
22/6 2001 Birthe Hassager Meier
22/6 2001 Dines KappelRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 167
1. Eiendom 1
Folio 276
1. Eiendom 1

Folio 151
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst a
6. Adkomst 5
7. Adkomst 6
8. Adkomst 7
Folio 167
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6
7. Adkomst 7
8. Adkomst 8
Folio 276
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3

Folio 151
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 4
6. Hæftelse 5
7. Hæftelse 6
8. Hæftelse 7
9. Hæftelse 8
10. Hæftelse 6
11. Hæftelse 7
12. Hæftelse 8
13. Hæftelse 8
14. Hæftelse 9
15. Hæftelse 10
Folio 167
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
10. Hæftelse 10
11. Hæftelse 11
12. Hæftelse 12
13. Hæftelse 13
14. Hæftelse 14
15. Hæftelse 15
16. Hæftelse 16
17. Hæftelse 17
18. Hæftelse 18
19. Hæftelse 19
20. Hæftelse 20
Folio 276
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
Folio ?
1. Hæftelse ?