Algestrup Lyng 3

Matriklens historie

Matrikel nr. :

2b, Algestrup, ændringsdato 12/6 1929

Matrikel nr. 2b er blevet sammenlagt med Matrikelnumrene : 1a, 3b, 4a, 8

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 2b på 14.661 m2 og Matrikel nr. 8 på 17.467 m2, derved fremkommer det samlede grundareal.

Ejendom :

Mere

Grundareal :

32.128 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 2b
1865 Niels Peter Jensen Stuehus Opført ?
-1906- Jacob Larsen Bebygget 225 m2
-1921- Ferdinand Rasmussen Ydervægge Mursten
8/5 1939 Aage Mortensen Tag Fibercement
2/9 1941 H. P. F. Jørgensen
11/3 1947 Knud Nielsen Lade Opført 1968
27/10 1948 Poul Jensen Bebygget 150 m2
16/4 1955 Jørgen Arne Larsen Ydervægge Træ
27/2 1956 Holger Larsen Tag Fibercement
30/9 1959 Ejnar Hartvig Rasmussen
24/6 1960 Torben Eriksen
11/8 1972 Hans og Birthe Hassager Meier
22/6 2001 Birthe Hassager Meier
22/6 2001 Dines Kappel
matr. nr. 8
11/3 1947 Knud Nielsen
27/10 1948 Poul Jensen
16/4 1955 Jørgen Arne Larsen
27/2 1956 Holger Larsen
30/9 1959 Ejnar Hartvig Rasmussen
1961 Nyt Stuehus
-1/4 1968 Morten Andersen
1968 Til- eller ombygning
11/8 1972 Hans og Birthe Hassager Meier
22/6 2001 Birthe Hassager Meier
22/6 2001 Dines Kappel


Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 05.11.1982

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.