Stærsmindevej 9 (Godthåb)

Matriklens historie

Matrikel nr. :

6a, Maglebrænde, ændringsdato 25/5 2004.

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 6a på 271.556 m2, 1bf i Karlsfelt Hovedgaard, Aastrup Sogn på 2.875 m2 og 18i i Vejringe By, Aastrup Sogn på 376.277 m2, heraf vej 706 m2.

Samlet grundareal : 650.708 m2

Ejendom (nr. 23122) :

Mere

Grundareal :

271.556 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 6a Stuehus Opført 1799
1799 Opført Bebygget 190 m2
-?- Stangerup Gods Ydervægge Mursten
-?- Mads Simonsen Tag Fibercement
-?- Bernt Theodor Rheinlænder
-1863- Peder Pedersen Udhus Opført 1799
-3/4 1880- Jørgen Christiansen Bebygget 140 m2
1897 Stub Ydervægge Mursten
1900 Lars Pedersen Tag Fibercement
1915 Hans Vilhelm Rasmus Strange
-20/8 1927 Peter Mortensen Svinehus Opført 1799 / 1974
20/8 1927 Hans Carl Martinus Hansen Bebygget 115 m2
9/7 1946 Aage Larsen Tærsker Ydervægge Mursten
22/7 1994 Dansk Landbrugs Realkreditfond Tag Fibercement
1/9 1994 Verner Hansen
Svinestald Opført 1799
Bebygget 161 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Svinestald Opført 1799
Bebygget 110 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Lade Opført 1799
Bebygget 195 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement
-
Svinestald Opført 1998
Bebygget 687 m2
Ydervægge Betonelementer
Tag Fibercement
-
Maskinhus Opført 2003
Bebygget 600 m2
Ydervægge Metalplader
Tag Fibercement
-
Gylletank Opført 2005
Bebygget 1.069 m2
Ydervægge Betonelementer
Tag Fibercement


Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. ½ Alb. Ejendomsskyld 32,000 Kr. Brandassurance 17,200 Kr. Areal 49 Tdr. Ld., deraf Ager 48, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift : Havre, benyttet Brak, Vintersæd, Byg, Roer, Byg og 1 aars Græs. Jordens Bonitet er letmuldet. Der holdes 17 Køer, 18 Stkr. Ungkvæg og Kalve af rød dansk Race og 4 Heste. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Godthaab hørte i sin Tid under Stangerup Gods. Senere tilhørte den Jørgen Christiansen, der 1897 solgte til Stub, som 4 Aar efter solgte til Lars Pedersen, af hvem den nuv. Ejer har købt.
De jævne bekvemme Jorder ligge samlede ved Gaarden. Alle Bygningerne er af Bindingsværk med Straatage undtagen Svinestalden, der er af Grundmur. Hovedb. ligger omgivet af Haven mod S. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt fra Værket i Idestrup.Realregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 26
1. Eiendom 1
Folio 27
1. Eiendom 1
Folio 229
1. Eiendom 1
Folio 301
1. Eiendom 1

Folio 26
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2
3. Adkomst 3
4. Adkomst 4
5. Adkomst 5
6. Adkomst 6
Folio 27
1. Adkomst 7
2. Adkomst 8
3. Adkomst 9
4. Adkomst 10
5. Adkomst 11
Folio 229
1. Adkomst 12
2. Adkomst 13
3. Adkomst 14
Folio 301
1. Adkomst 1
2. Adkomst 2

Folio 26
1. Hæftelse 1
1. Hæftelse a
1. Hæftelse b
1. Hæftelse c
1. Hæftelse d
1. Hæftelse e
1. Hæftelse f
2. Hæftelse 2
2. Hæftelse a
2. Hæftelse b
2. Hæftelse c
2. Hæftelse d
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
Folio 27
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 7
3. Hæftelse 8
4. Hæftelse 7
5. Hæftelse 8
6. Hæftelse 9
7. Hæftelse 10
8. Hæftelse 11
9. Hæftelse 12
10. Hæftelse 6
11. Hæftelse 7
12. Hæftelse 8
13. Hæftelse 2
14. Hæftelse 3
15. Hæftelse 4
16. Hæftelse 5
17. Hæftelse 6
18. Hæftelse 7
Folio 229
1. Hæftelse 8
2. Hæftelse 9
3. Hæftelse 10
4. Hæftelse 11
5. Hæftelse 12
6. Hæftelse 13
7. Hæftelse 14
8. Hæftelse 15
9. Hæftelse 16
10. Hæftelse 17
11. Hæftelse 18
12. Hæftelse 19
13. Hæftelse 20
14. Hæftelse 21
15. Hæftelse 22
16. Hæftelse 23
17. Hæftelse 24
Folio 301
1. Hæftelse 1
2. Hæftelse 2
3. Hæftelse 3
4. Hæftelse 4
5. Hæftelse 5
6. Hæftelse 6
7. Hæftelse 7
8. Hæftelse 8
9. Hæftelse 9
Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?
4. Hæftelse ?
5. Hæftelse ?
6. Hæftelse ?
7. Hæftelse ?