Særslevvej 2

Matriklens historie

Matrikel nr. :

7b, Maglebrænde, ændringsdato 31/7 1996.

Ejendom (nr. 23126) :

Mere

Grundareal :

31.727 m2, heraf vej 107 m2
Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 7b Stuehus Opført ?
1832 Mølle bygget af A. C. Rasmussen Bebygget 171 m2
1832 Rasmus Sørensen Ydervægge Mursten
?/11 1835 Lars Rasmussen Tag Fibercement
1838 Mølle nedbrændt og genopført
1/1 1848 Bernt Theodor Rheinlænder Svinestald Opført 1940
-1880- Johannes Ferdinand Damm Bebygget 52 m2
-14/1 1938 Karl Ejgil Hansen Ydervægge Mursten
14/1 1938 Carl Conrad Jørgensen Tag Fibercement
25/9 1953 Ferdinand Jensen
27/3 1956 Osvald Christensen Garage Opført 1940
6/5 1998 Kurt Benjamin og Marianne Nielsen Bebygget 40 m2
1998 Om- eller tilbygning Ydervægge Mursten
Tag Cementsten
-
Maskinhus Opført 1960
Bebygget 72 m2
Ydervægge Letbeton
Tag Fibercement