Grusvejen 2

Matriklens historie

Matrikel nr. :

6aa, Stangerup, ændringsdato 26/9 2007.

Matriklen var den 7/9 1972 på 141.286 m2. Den 20/3 1975 blev den sammenlagt med Matrikel nr. 17a på 46.585 m2, som herefter blev betragtet som landbrug.

Matrikel nr. 17a blev den 2/7 1981 reduceret til 46.305 m2.

Matrikel nr. 6aa blev den 14/11 1988 reduceret til 27.298 m2, og blev derefter den 1/3 1989, sammen med Matrikel nr. 17a betragtet som landbrugsejendom.

Hvorfor Matiklen er på de nuværende 46.866 m2, vides endnu ikke, men skal nok finde ud af det.

Grundareal :

46.866 m2 heraf vej 1600 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 6aa Stuehus Opført 1872
1872 Opført Bebygget 186 m2
-3/4 1863- Jens Thomsen Friis Ydervægge Mursten
1876 Jørgen Herman Rasmussen Tag Cementsten
15/5 1922 Ane Rasmussen f. Olsen
-18/4 1953 Tage Rasmussen Kostald Opført 1872
18/4 1953 Rasmus Schneekloth Christiansen Bebygget 90 m2
-2/4 1964 H. Hansen Ydervægge Bindingsværk
2/4 1964 Rasmus Schneekloth Christiansen Tag Fibercement
-13/11 1971 ?
13/11 1971 Rasmus Schneekloth Christiansen Svinestald Opført 1950
1975 Om- eller tilbygning Bebygget 227 m2
5/2 1988 Tove Ada Christiansen Ydervægge Letbeton
9/3 1989 Villy Schneekloth Christiansen Tag Fibercement
21/12 2006 Bianca Christiansen og Michael Hertz
5/10 2007 Christian Peter Sølvhøj Frederiksen Maskinhus Opført 1960 / 1983
Bebygget 246 m2
Ydervægge Andet materiale
Tag Fibercement

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 19.06.1930
2. Lyst 05.05.1980
3. Lyst 23.12.1988
4. Lyst 23.12.1988
5. Lyst 25.04.1989

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.