Østerbro 6

Matriklens historie

Matrikel nr. :

14f, Maglebrænde, ændringsdato 1/1 1800.

Matriklen på 473 m2 blev den 25/6 1981 reduceret fra 532 m2. Dette skyldes at vejarealet ikke blev medregnet efter denne dato.

Ejendom (nr. 23166) :

Mere

Grundareal :

473 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 14f Parcelhus Opført 1900
1900 Opført Bebygget 60 m2
-9/1 1930 Lars Peter Julius Rasmussen Ydervægge Mursten
9/1 1930 Jens Vilhelm Petersen Tag Fibercement
17/1 1994 Jacob Christen Thomas Clemmensen
Udhus Opført ?
Bebygget 13 m2
Ydervægge Mursten
Tag Fibercement

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 01.05.1929
2. Lyst 12.01.1940
3. Lyst 11.09.1951
4. Lyst 16.02.1954
5. Lyst 25.11.1960
6. Lyst 09.08.1977
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.