Østerbro 1

Matriklens historie

Matrikel nr. :

9e, Maglebrænde, ændringsdato 9/3 2005.

Grundareal :

14.791 m2

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 9e Parcelhus Opført 1962
-1882- Hans Larsen Bebygget 65 m2
1883 Niels Christian Jensen Ydervægge Mursten
12/1 1904 Rasmus Jørgensen Tag Fibercement
10/5 1950 Alfred Aksel Henriksen
10/5 1950 Sigurd Jørgensen Udhus Opført ?
1962 Nyopført Bebygget 18 m2
9/3 1973 Veronika Jørgensen f. Rudniak Ydervægge Mursten
1976 Om- eller tilbygning Tag Fibercement
6/12 1989 Hans Jørgen Jørgensen
31/1 1990 Lene Jørgensen og Palle Andersen Carport Opført 2000
17/8 2001 Pernille Barrit Nielsen og Tonni Sørensen Bebygget 34 m2
25/7 2005 Claus Valdemar Syhler Erstrup og Michael Aagaard Ydervægge Mursten
19/6 2006 Claus Valdemar Syhler Erstrup Tag Fibercement

Tingbog

Hvis du holder musen over følgende årstal, kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 24.04.1968
2. Lyst 21.12.1977
3. Lyst 21.12.1977
4. Lyst 21.12.1977
5. Lyst 29.12.1992
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.