Nykøbingvej 126

Matriklens historie

Matrikel nr. :

35a, Maglebrænde, ændringsdato 25/10 1991.

Matrikel nr. 35a var før 25/10 1991 opdelt i Matriklerne 35a og 35b.

Matrikel nr. 35a var på 373 m2 og Matrikel nr. 35b var på 140 m2.

Den 25/10 1991 var Matrikel nr. 35b udgået af matr. og inddraget under Matrikel nr. 35a, som derved blev forøget til 513 m2.

Ejendom (nr. 23208)

Grundareal :

513 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 35a Parcelhus Opført 1847
1847 Opført Bebygget 83 m2
? Hans Christian Rasmussen Ydervægge Bindingsværk
11/1 1844 Johannes Nielsen Tag Strå
1/10 1872 Johan Julius Nielsen
-1890 Hans Jørgen Jørgensen Udhus Opført ?
-1890 Wilhelm August Bøttcher Bebygget 32 m2
23/1 1921 Magnus Erik Hansen Ydervægge Bindingsværk
30/6 1932 Kirsten Hansen Tag Strå
? Axel Rasmussen
4/9 1942 Henry E. Hansen Udhus Opført 1994
31/3 1951 Hans Kristian Jørgensen Bebygget 8 m2
20/5 1952 T. M. Jørgensen og Jenny Karna Petrine Jensen Ydervægge Træ
21/12 1965 Thorvald Marius Jørgensen Tag Fibercement
21/12 1965 Otto Verner Jørgensen
1970 Om- eller tilbygning
9/9 2004 Gunhild Christensen
7/11 2005 Kenneth Sibbern Hansen
4/10 2012 TRE-E-REN ApS
matr. nr. 35b
? Hans Christian Rasmussen
13/8 1897 Salg
? Johannes Nielsen
-1890 Hans Jørgen Jørgensen
-1890 Wilhelm August Bøttcher
23/1 1921 Magnus Erik Hansen
30/6 1932 Kirsten Hansen
? Axel Rasmussen
4/9 1942 Henry E. Hansen
31/3 1951 Hans Kristian Jørgensen
20/5 1952 T. M. Jørgensen og Jenny Karna Petrine Jensen
21/12 1965 Thorvald Marius Jørgensen
21/12 1965 Otto Verner Jørgensen
1970 Om- eller tilbygning
25/10 1991 Matrikel udgået, inddraget under 35aRealregister

Hvis du holder musen over følgende 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste hæftelser :

Folio ?
1. Hæftelse ?
2. Hæftelse ?
3. Hæftelse ?

I udkanten af Maglebrænde mod Syd ligger dette bindingsværkslignende enfamiliehus.
I 1847 blev ejendommen opført med murværk i bindingsværk, men senere er bindingsværket udskiftet med fast murværk. På dette er der blevet malet 'bindingsværk'.