Nykøbingvej 124

Matriklens historie

Matrikel nr. :

20a, Maglebrænde, ændringsdato 15/11 2001.

Matriklens samlede ejendom er på Matrikel nr. 20a på 214 m2 og 20g på 159 m2.

Ejendom (nr. 23189) :

Mere

Grundareal :

214 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 20a Parcelhus Opført 1900
1900 Opført Bebygget 69 m2
1900 Hans Jørgen Jørgensen Ydervægge Mursten
-1921- Carl Eigil Hansen Tag Fibercement
14/1 1938 Carl Conrad Jørgensen
-1940- Alfred Viggo Andersen Garage Opført ?
1976 Om- eller tilbygning Bebygget 20 m2
-1/10 1985 Jørgen Rasmussen Ydervægge ?
1/10 1985 Esther Tærsker Tag ?
13/2 1995 Gudrun R. A. og Carl Johansen
6/7 1999 Anni Jytte Eriksen Udhus Opført 1981
17/7 1999 ? Bebygget 25 m2
5/2 2002 Inge Maibritt Lavrsen Ydervægge Mursten
Tag Fladt

Tingbog

Hvis du holder musen over årstallet kan du se følgende tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre byrder :

1. Lyst 27.10.1896
2. Lyst 30.06.1928
3. Lyst 29.09.1942
4. Lyst 14.03.1950
5. Lyst 12.12.1979

Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen som kan ses på ArkivalierOnline.