Byvej 1

Afdækning af Kalkmalerier

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se finde adressen til hjemmesiden.Kalkmalerier i Maglebrænde Kirke.
Konservator Lind foretager en Afdækning og Undersøgelse.
Konservator Lind fra Nationalmuseet i København har i nogle Dage opholdt sig her for at foretage Undersøgelser og Afdækninger af de i Maglebrænde Kirke konstaterede gamle Kalkmalerier.
Paa den nordre Væg imellem to Vinduer er bl. a. nu afdækket et ypperligt udført legemstort Maleri af Christophorus. Dette Maleri er, udtaler Konservatoren, mindst 100 Aar ældre end de øvrige hidtil afdækkede Malerier.
Naar Varmeanlægsspørgsmaalet er løst, vil de afdækkede Kalkmalerier blive restaurerede.
Konservator Lind aflagde ogsaa Besøg i Stubbekøbing Kirke og besigtigede de herværende Kalkmalerier. Konservatoren fandt en Reparation af disse snarest paakrævet, hvis fuldstændig Ødelæggelse skulde undgaas, og anslog Omkostningerne herved til ca. 600 Kr.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A45abe453-c3fb-4ea4-b6fa-bbb6f17c7f6d/query/maglebr%C3%A6nde


28 Juni 1932

Kalkmalerier i Maglebrænde Kirke restaureres.

Kirkeministeriet har bevilget 850 Kr. til Restaurering af de sjældne gamle Kalkmalerier, der er afdækket i Maglebrænde Kirke. Restaureringen vil i Løbet af Sommeren blive foretaget af Konservator E. Lind fra Nationalmuseet i København.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A61b17de4-6ff7-461b-823f-35c4c71cb67f/query/maglebr%C3%A6nde


30 Juli 1932

De gamle Kalkmalerier i Maglebrænde Kirke.

Konservator Lund fra Nationalmuseet i København har i Dag paabegyndt Restaurationen af de gamle Kalkmalerier i Maglebrænde Kirke.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae7374400-e32f-4464-add8-ee898110b0f1/query/maglebr%C3%A6nde


20 August 1932

Restaurering af Kirkemaleriet tilendebragt.

Den af Nationalmusæet ved Konservator Lind foretagne Restauration af det ca. 600 Aar gamle Kalkmaleri i Maglebrænde Kirke er nu tilendebragt.
Det har vist sig ugørligt at restaurere de afdækkede Malerier paa Kirkens søndre Mur paa Grund af Kalkens Forvitring.
Billederne er dog blevet fotograferede og vil igen blive overkalkede.
Konservator Lind har under sit Ophold her aflagt Besøg i et Par af Omegnens Kirker og vil i den kommende Uge paabegynde Restaurering af Malerier i Gunslev Kirke.