Maglebrænde Sogn

Fjernvarme 2011

Fjernvarme 27 Januar 2011Hvis interessen i Maglebrænde er stor nok, vil REFA Stubbekøbing Fjernvarne gerne sende den billige og CO2-neutrale fjernvarme til byen.
Hvis op imod 90% af områdets boliger er interesseret, kan det godt blive en realitet, at byen får et forsyningsnet, som ikke er der i forvejen.
Med stigende priser på både olie og el, er der ingen tvivl om at fjernvarme er fremtiden. Jeg tror også, at fjernvarme vil gøre Maglebrænde til et endnu mere attraktivt område at bosætte sig i, siger direktør Hans Erik Jensen fra REFA Energi.
REFA Energi har netop sendt et brev til boligejerne i Maglebrænde. I brevet beder REFA om en uforpligtende forhåndstilkendegivelse.
- Jeg håber og tror, at borgerne i Maglebrænde tager godt imod vores henvendelse, og vil have ulejlighed med at svare på det spørgeskema, som følger med. Det er også vigtigt at understrege, at der kun er tale om en forhåndstilkendegivelse. Hvis vi skønner, at interessen i Maglebrænde er tilstrækkelig stor, vil vi tillade os at vende tilbage med et konkret tilbud, og først da bliver der brug for at indgå bindende aftaler, siger direktør Hans Erik Jensen.

Fjernvarme 8 April 2011Torsdag aften var det næste informationsmøde om eventuel fjernvarmeforsyning i Maglebrænde. Forud har beboerforeningsformand Erik Jensen bedt REFA Energi om en beregning på, hvad fjernvarme koster for byens forsamlingshus. I den gamle bygning blev der i 2010 brugt 5.341 liter fyringsolie, og det er jo noget af en slat med dagens priser. Op imod den skal holdes dels omkostningerne ved etablering af fjernvarme, dels hvad det årligt koster at forsyne forsamlingshuset med varme og varmt vand.
Der er udfoldet store anstrengelser for at engagere de knapt 100 husstande, der i Maglebrænde har eventuel mulighed for fjernvarme. Men indtil videre har kun en tredjedel vist forhåndsinteresse.
Fjernvarmeforsyningen skal komme fra værket i Stubbekøbing, og her er der blandt forbrugerne nogen skepsis med hensyn til, hvad ”eksperimentet” i Maglebrænde eventuelt kan betyde for prisen.

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.