Maglebrænde Sogn

2012 - 14

Kloakarbejde 2012Efter nogle år med masser af regn, fandt Guldborgsund Kommune ud af, at Maglebrænde stod for tur, med hensyn til kloakering. Dvs. at der skulle graves en ny spildevandsledning ned igennem hele byen og helst i midten af vejen (som fremgår af billederne).

Anlægsarbejde.


Gravning i kørebanen fra Særslevvej til Nykøbingvej 90 og fra Fjendstrupvej til Nykøbingvej 90, foregår i ugerne 28-34
Gravning i kørebanen fra Fjendstrupvej 4A til Nykøbingvej, foregår i ugerne 34-37. (Opdatering i uge 36 : Fjendstrupvej vil være lukket, for gennemkørende trafik i perioden 12 September og frem til 12 Oktober, dvs. uge 37-41).
Perioden 10 September til 17 September (uge 37) arbejdes der på Byvej.
Fra 14 November til 23 November (uge 46-47), vil der være delvist spærret på Særslevvej i Maglebrænde.

Trafikomlægning af alm. kørsel.


Da gravearbejdet forhindrer gennemkørsel igennem Maglebrænde er der lavet omkørsel på følgende ruter:
Fra Nykøbing køres ad Algestrupvej-Dukkerupvej-Sullerup Skovvej-Teglbrændervej-Fjenstrupvej, samt at der kan køres ad Særslevvej-Stangerupvej-Rodemarksvej-Orevej, og modsat hvis det er fra Stubbekøbing.

Trafikomlægning af busrute 736.


MOVIA har lavet trafikomlægning ad Algestrupvej-Dukkerupvej-Sullerup Skovvej-Lillebrændevej-Stubbekøbingvej-Alslevvej, hvis man kommer fra Nykøbing og modsat hvis det er fra Stubbekøbing.

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.