Markjorder

Maglebrænde

Er et stykke Jord der bliver anvendt til Landbrug.

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Nyekiøbings Amt
Nørre Herridt
Maglebrenne Sogns
Huor udi er Efterschrefne Byer

1 Maglebrennebye och
En Øde bye kalded Raad.
Saa och en Mølle Magle-
brenne Mølle Kalded.
2 Stangeruv Bye
3 Alchestruv Bye
4 Fiendstruv.Nørre Herrit
Maglebrenne Sogn
bestaar af fiire Byer oc herfor-
uden Een Ødebyess Jord, Nembl:

d = 1te = er befindes Gaarder 17
Maglebrenne herhørendes Een ødejord til Præste=
Bye kaldet, i Maglebrenne
hvorudj I Maglebrenne bye er gadehuuse 5
den anden er befindes Gaarder 7
Stangerup oc Een ødegard, Gaarden tilsam
Bye me Jord er forundt een som Woch-
hvorudj ter Nyekiøbings Slotses Marcher
j bemte Sogn
den Tredie er befindes Gaarder 4
Alchestrup ødegaardes Jorder 2
Bye Gadsæde Gaarders Jord 1
hvorudj Gadehuuse 2
dend fierde er befindes Gaarder 2
Fiendstrups Gaards Jorder 1
Bye Gadsæde Gaarders 2
hvorudj
dend fembte Er Raad ødebyes Jord er deelt
Raad ødebye, j 2 maarker oc er derom viedere
som for 50 Aar siden forklaring udj Maglebrenne
er blefven øde Protocol j Sousos Marcher,
Noch befindes j Maglebrenne Wrang-
agres March Een Weyermøller belig-
gende dends ??? befindes under
sammes Marches Protocol indført.