Nikolaj Valdemar Jacobsen

22 April 1918

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Mordet i Maglebrænde.

Den Myrdede begraves. -
Just som Folk Søndag Formiddag gik fra Kirke, stævnede et lille Folketog til Stubbekøbing Kirkegaard for at bivaane Jordfæstelsen af den myrdede Børstenbinder Valdemar Jacobsen fra Maglebrænde. I det lille og ret uanselige Følge saas Lærer Skotte, Maglebrænde., Proprietær Nyholm, Maglebrænde (der som bekendt var Ejer af det Hus, hvor Mordet fandt Sted). Endvidere saas Politifuldmægtig Dan Lund, Stubbekøbing, og de to Stubbekøbingbetjente Jensen og Hansen samt Arretsforvareren.
Da man paa Grund af Ligets opløste Tilstand ikke havde ønsket at føre det til Kirken, var den simple Trækiste om Formiddagen kørt fra Sygehuset direkte til Kirkegaarden, hvor Kisten stod hensat i Graven allerede ved Følgets Ankosmt.
--
Efter Salmen "Jeg lever og ved" talte Pastor Bondesen, Stubbekøbing. En Jordefærd, sagde han, er jo altid alvorlig, men særlig alvorlig i et Tilfælde som her, hvor en Mand har slaaet en anden ihjel.
Præsten skildrede derpaa Afdøde som en stille, godmodig Mand, om hvem man havde vanskeligt ved at tre, at han selv havde givet Anledning til den frygtelige Forbrydelse, der var udøvet imod ham.
Han havde i visse Henseender ret betydelige Evner, selv om han kunde være en Del naiv og barnagtig i sin Færd. Han var stærkt aandelig interesseret og en flittig Kirkegænger, hvis Plads i Kirken sjældent stod tom.
Præsten sluttede med at bede for Morderen, at han maatte angre sin frygtelige Gerning.
Højtideligheden sluttede derpaa med Salmen "Klokken slaar".
--
Paa Kisten var henlagt et Par Kranse, deriblandt en Palmedekoration.

Da Morderen blev dømt for Tyveri.
Maglebrændemorderen drev Efteraaret 1917 rundt paa Koldingegnen sammen med en Kammerat. Den 8. Septbr. kom de til en Gaard i Fjeldballe, hvor de bad om Mad. Medens Husmoderen forlod dem for at hente Maden, stjal de en Jakke med nogle værdifulde Lommebøger. Tyveriet blev straks opdaget og meldt til Politiet, hvortil der blev opgivet Signalement af de to Vagabonder, og umiddelbart derefter lykkedes det en Betjent at anholde dem.
Den 15. Oktober blev Geertsen idømt 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Løsgængeri, Betleri og Tyveri. Aaret forinden var han straffet for Betleri ved Vallø Birk.