Nikolaj Valdemar Jacobsen

25 April 1918

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Mordet i Maglebrænde.
Statspolitiet og Stubbekøbing Politi.

Vi har i Dag - i Anledning af Herredsfuldmægtig Munks Indlæg i Aftes - haft en Samtale med Overbetjent Pedersen fra Statspolitiet, der oplyser:
- Naar Herredsfuldmægtig Munk i sin Artikel sigter mig for Pligtforsømmelse, kunde jeg ønske at nedlægge en bestemt Protest. Jeg har aldrig modtaget nogen tjenstlig Meddelelse om Jacobsens Forsvinden og har ikke faaet Anmodning om at foretage nogen Undersøgelse, saa De vil forstaa, at jeg intet har kunnet foretage mig. Hvad vilde Stubbekøbing Politi sige, hvis jeg egenmægtig blandede mig i dets Forhold og begyndte at foretage Undersøgelser, inden man var kommen til mig.
Saaledes er de Faktiske Forhold. Jeg tror, at Betjent Hansen i en Samtale en Gang løselig har henkastet, at der var en Mand forsvundet fra Maglebrænde, men det blev sagt paa en Maade, som der intet mystisk var ved hans Forsvinden.
- Saa vidt Overbetjenten. Vi er ganske utvivlsomt her ved det centrale i Sagen. Stubbekøbing Politi fandt ikke, der var noget mystisk i Sagen og tillagde ikke Jacobsens Forsvinden større Betydning. Det er Politiets Optræden her, vi og andre Blade - og vi kan pege paa, at den Kritik, der er fremkommet i Københavnske Blade, er langt skarpere end vor - har kritiseret. Havde man en 8-14 Dage efter Drabet, da man fandt Dyrene, der var Døde af Sult, undersøgt Huset, vilde man utvivlsomt have fundet Blodspor fra det brutalt udførte Mord. Og det havde vel være et vægtigt Indicium mod Geertsen.
Vi kan derfor ikke se andet, end Kritiken har været fuldt berettiegt. Og at vi har rost Overbetjent Pedersen, kan Stubbekøbing Politi dog ikke have noget imod. Vi husker jo alle, hvem det var, der klarede Sagerne i Nr. Alslev og Riserup.