Nikolaj Valdemar Jacobsen

12 Juni 1918

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Maglebrændemorderen dømt.

Ved Stubbekøbing Herredsret er Arrestanten Otto Gertsen, som i November Maaned i Fjor dræbte Valdemar Jacobsen i Maglebrænde og gravede ham ned i Haven, i Henhold til Straffelovens Paragraffer 188, 189 og 252, idøbt 6 Aars Forbedringshusarbejde for Drab og Bedrageri.
Dommen bliver først forkyndt Arrestanten i Morgen.