Nikolaj Valdemar Jacobsen

22 April 1918

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Drabet i Maglebrænde.

Otto Gertsen dømt. -
Ved Stubbekøbing Herreds Ekstraret er der i Dag afsagt Dom i Sagen fra Maglebrænde.
Otto Gertsen blev for Manddrab og Bedrageri idømt 6 Aars Forbedringshus.