Vaccination

Anders

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


I Maglebrænde ere følgende vaccinerede i Aaret 1826 d: 15, 22, 29 August og 5 September.

Nummer. : 5
Navn. : Anders
Køn. M: : I
Q: :
Alder. : 1 1/2
Fødested. : Do [Maglebrænde]
Forælder. : Samme [Jens Møller Parcellist]
Sundheds
Tilstand.
: Alle friske
Om Attest er udstedt. : Alle erholdte Attester undtagen No 8
Attestens Datum. : 13 September
Anmærkninger : Vaccineret to Gange