Vaccination

Karen Malene

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


I Maglebrænde ere følgende vaccinerede i Aaret 1826 d: 15, 22, 29 August og 5 September.

Nummer. : 10
Navn. : Karen Malene
Køn. M: :
Q: : I
Alder. : 8 Uger
Fødested. : Maglebrænde
Forælder. : Gmd: Mads Knudsen
Sundheds
Tilstand.
: Alle friske
Om Attest er udstedt. : Alle erholdte Attester undtagen No 8
Attestens Datum. : Do [13 September]
Anmærkninger :