Vaccination

Peter

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


I Maglebrænde ere følgende vaccinerede i Aaret 1826 d: 15, 22, 29 August og 5 September.

Nummer. : 11
Navn. : Peter
Køn. M: : I
Q: :
Alder. : 16 Uger
Fødested. : Stangerup
Forælder. : Inds: Jens Pedersen
Sundheds
Tilstand.
: Alle friske
Om Attest er udstedt. : Alle erholdte Attester undtagen No 8
Attestens Datum. : 6 September
Anmærkninger :