Vaccination

Niels Peder

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 1
Børnenes Navne. : Niels Peder
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1 Aar
Faderens Navn. : Hmd Hans Frederiksen
Fødested. : Maglebrænde
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :