Vaccination

Lars Johan

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 4
Børnenes Navne. : Lars Johan
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1/4 Aar
Faderens Navn. : Hmd Peder Madsen Hare
Fødested. : Alkestrup
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :