Vaccination

Maren

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 6
Børnenes Navne. : Maren
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 1 Aar
Faderens Navn. : Parcellist Peder Mortensen
Fødested. : Alkestrup
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :