Vaccination

Anna

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 7
Børnenes Navne. : Anna
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 1/4 Aar
Faderens Navn. : Hmd Hans Chr. Bistrup
Fødested. : do [Alkestrup]
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :