Vaccination

Hans Christen

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 10
Børnenes Navne. : Hans Christen
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 3/4 Aar
Faderens Navn. : Indsidder Jens Pedersen
Fødested. : do [Maglebrænde]
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :