Vaccination

Ole Christian

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 13
Børnenes Navne. : Ole Christian
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1 1/4 Aar
Faderens Navn. : Hmd Hans Peder Hansen
Fødested. : do [Maglebrænde]
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :