Vaccination

Ane Kirstine

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 14
Børnenes Navne. : Ane Kirstine
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 3/4 Aar
Faderens Navn. : Indsidder Henrik Christensen
Fødested. : Fjendstrup
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :