Vaccination

Ole

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 15
Børnenes Navne. : Ole
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1 Aar
Faderens Navn. : Indsidder Niels Rasmussen
Fødested. : Stangerup
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :