Vaccination

Maren Sophie

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 8de August.

No : 16
Børnenes Navne. : Maren Sophie
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 1/2 Aar
Faderens Navn. : Hmd Niels Peder Larsen
Fødested. : Alkestrup
Attest Udstedt. : Attest Udstedt
Attestens Datum. : For Maglebrænde d. 1ste November 1861
Anmærkninger :