Vaccination

Ole

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 4de Julii 1862.

No : 1
Børnenes Navne. : Ole
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1 Aar
Faderens Navn. : Peder Pedersen Smed
Fødested. : Maglebrænde
Attest Udstedt. : Attest er Udstedt for Alle
Attestens Datum. : 18de November 1862
Anmærkninger :