Vaccination

Petronille Henriette

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 4de Julii 1862.

No : 3
Børnenes Navne. : Petronille Henriette
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 1/2 Aar
Faderens Navn. : Jens Hemmingsen
Fødested. : Maglebrænde
Attest Udstedt. : Attest er Udstedt for Alle
Attestens Datum. : 18de November 1862
Anmærkninger :