Vaccination

Ole Peder

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 4de Julii 1862.

No : 4
Børnenes Navne. : Ole Peder
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 3 1/4 Aar
Faderens Navn. : Morten Olsen Skrikke
Fødested. : Alkestrup
Attest Udstedt. : Attest er Udstedt for Alle
Attestens Datum. : 18de November 1862
Anmærkninger :