Vaccination

Adam Christian Waldemar

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 4de Julii 1862.

No : 5
Børnenes Navne. : Adam Chr. Waldemar
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1/2 Aar
Faderens Navn. : Moderen : Ane Margrethe Olsen
Fødested. : Maglebrænde
Attest Udstedt. : Attest er Udstedt for Alle
Attestens Datum. : 18de November 1862
Anmærkninger :