Vaccination

Kirsten Lucie

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 4de Julii 1862.

No : 6
Børnenes Navne. : Kirsten Lucie
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 1/2 Aar
Faderens Navn. : Hemming Jensen
Fødested. : do [Maglebrænde]
Attest Udstedt. : Attest er Udstedt for Alle
Attestens Datum. : 18de November 1862
Anmærkninger :