Vaccination

Kirsten

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 4de Julii 1862.

No : 7
Børnenes Navne. : Kirsten
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 3/4 Aar
Faderens Navn. : Anders Rasmussen Møller
Fødested. : do [Maglebrænde]
Attest Udstedt. : Attest er Udstedt for Alle
Attestens Datum. : 18de November 1862
Anmærkninger :