Vaccination

Niels Christian

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 4de Julii 1862.

No : 9
Børnenes Navne. : Niels Christian
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1/3 Aar
Faderens Navn. : Hans Chr. Rasmussen
Fødested. : do [Maglebrænde]
Attest Udstedt. : Attest er Udstedt for Alle
Attestens Datum. : 18de November 1862
Anmærkninger :