Vaccination

Anna

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 4de Julii 1862.

No : 10
Børnenes Navne. : Anna
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 1/2 Aar
Faderens Navn. : Hans Jørgensen
Fødested. : f. paa Nøen b. Alkestrup
Attest Udstedt. : Attest er Udstedt for Alle
Attestens Datum. : 18de November 1862
Anmærkninger :