Vaccination

Jørgen

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 12te Juli 1866.

No : 1
Børnenes Navne. : Jørgen
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1 Aar
Faderens Navn. : Hans Jørgensen
Fødested. : Alkestrup
Attest Udstedt. : Attest udstedt for Alle
Attestens Datum. : d. 28de December 1866
Anmærkninger :