Vaccination

Jens Peder

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 12te Juli 1866.

No : 7
Børnenes Navne. : Jens Peder
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 1/2 Aar
Faderens Navn. : Henrik Christensen
Fødested. : Fjendstrup
Attest Udstedt. : Attest udstedt for Alle
Attestens Datum. : d. 28de December 1866
Anmærkninger :