Vaccination

Hans Christian

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 12te Juli 1866.

No : 8
Børnenes Navne. : Hans Chr. Jensen
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 3/4 Aar
Faderens Navn. : Carl Huus
Fødested. : Maglebrænde
Attest Udstedt. : Attest udstedt for Alle
Attestens Datum. : d. 28de December 1866
Anmærkninger :