Vaccination

Gjertrud Kirstine

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Vaccinerede i Maglebrænde d. 12te Juli 1866.

No : 11
Børnenes Navne. : Gjertrud Kirstine
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 1/2 Aar
Faderens Navn. : Johan Andersen
Fødested. : do [Maglebrænde]
Attest Udstedt. : Attest udstedt for Alle
Attestens Datum. : d. 28de December 1866
Anmærkninger :