Vaccination

Hans Christian Pedersen

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Maglebrænde Sogn d. 27de Juni 1878.

No : 7
Barnets Navn. : Hans Christian Pedersen
Mand kjøn: : I
Qvinde kjøn :
Alder. : 11/12 Aar
Fødested : Maglebrænde
Opholdssted : Maglebrænde
Faders Navn : Peder Madsen
Udfald : Indpodningen vellykket
Attest udstedt til Alle