Vaccination

Marthe Cariette Johanne Larsen

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


Maglebrænde Sogn d. 27de Juni 1878.

No : 14
Barnets Navn. : Marthe Cariette Johanne Larsen
Mand kjøn: :
Qvinde kjøn : I
Alder. : 1 1/4 Aar
Fødested : Fjenstrup
Opholdssted : Fjenstrup
Faders Navn : Niels Larsen
Udfald : Indpodningen vellykket
Attest udstedt til Alle