Vaccination

Vera Lillian Irene Mortensen

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Vaccinations Dato : 24/5 Kl 3 1/2
Nr. : 4
Navn : Vera Lilian Irene Mortensen
Fødselsdag og -aar : 18/5 1934
Fødested : Hunseby
Opholdssted (Adresse) : Alkestrup
Faderens Stilling og Navn : Fodermester H. P. Mortensen
Eftersynets Dato :
Attestens Dato :
Anmærkning :